Vertrouwenspersonen

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting St Salvius zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting St Salvius een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.
Wie zijn onze vertrouwenspersonen?
Binnen de vereniging, Yvette Zatorski.
Ik ben Yvette Zatorski en woon samen met mijn vriend Ruud en onze 2 kinderen in Berg a/d Maas.
Ik zit inmiddels al sinds 1996 bij deze vereniging waar ik begonnen ben als kabouter. Na een aantal jaren als beverstaf, heb ik een overstap gemaakt naar de welpenstaf waar ik bijna 10 jaar met veel plezier groep draaide op de vrijdagavonden. Ik heb vervolgens een korte periode deel uitgemaakt van het bestuur in de rol van groepsbegeleider, maar helaas bleek het voor mij lastig om het goed uitvoeren van de bijbehorende taken te combineren met ons gezinsleven en andere bezigheden.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als orthopedagoge binnen het onderwijs. Hierdoor heb ik onder andere ervaring met het voeren van (moeilijke) gesprekken en uiteraard het vertrouwelijk omgaan met informatie.
Mocht je ergens mee zitten en het moeilijk vinden dit met de staf of het bestuur te bespreken, mag je altijd contact met mij opnemen. Soms kan een luisterend oor voldoende zijn, maar indien gewenst kan ik ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met de informatie die met mij gedeeld wordt. Contact opnemen kan door het invullen van onderstaand formulier. Ik zal zo snel mogelijk (indien gewenst telefonisch) antwoorden, zodat we een afspraak kunnen maken.
 
Buiten de vereniging, Paul Tans.
Ik ben Paul Tans en ik heb binnen Scouting St. Salvius Limbricht de rol van vertrouwenspersoon op me genomen. Ik ben sinds 2005 betrokken geweest bij Scouting St. Salvius Limbricht toen mijn kinderen er lid van werden. In die tijd ben ik ook lid geweest van het bestuur. Momenteel sta verder af van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep en het bestuur van Scouting St. Salvius Limbricht. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het vertrouwen dat alles wat besproken wordt, ook vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Vanuit mijn vroegere werkkring in de zorg, heb ik ervaring opgedaan hoe je een gesprek over moeilijke dingen moet voeren en ook hoe je met vertrouwelijke informatie om moet gaan.
Momenteel ben ik gepensioneerd zodat ik makkelijk en snel een afspraak kan maken als iemand dat vraagt.
Ik ben bereikbaar via onderstaand formulier of via telefoonnummer: 06-10507570

De mails worden enkel en alleen naar de betreffende vertrouwenspersoon gestuurd, worden nergens anders opgeslagen en worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Cookies

Wie is er online?

We hebben 16 gasten en geen leden online

Website Security Test